Données personelles

Stichting l’Échappée Belle legt gegevens vast in de uitvoering van haar werkzaamheden.

–        Voor donateurs betreft dit gegevens zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw gift. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om te communiceren over de gedane gift, en een jaarlijks verzoek om een opvolgende donatie, incidentele communicatie met alle donateurs, en als u dat wenst een reçu mbt de donatie;

–        Voor abonnees van onze nieuwsbrief betreft dit uitsluitend het emailadres, via Mailchimp.

–        Bij bestelling van een kaartje voor een van onze evenementen betreft dit uw naam en email adres (via Eventbrite). Voor het aanmaken van een account op Eventbrite vraagt Eventbrite voor haarzelf meer/andere informatie, die niet aan de stichting L’Échappée Belle wordt doorgegeven.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Uw gegevens worden niet gepubliceerd op onze website. In de donatiemodule van Geef.nl kunt u er voor kiezen anoniem te doneren, zodat uw gift niet op de Geef.nl website genoemd wordt, of u kunt er voor kiezen om alleen uw initialen door te geven.

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan info@echappeebelle.nl, met als onderwerp “afmelden donateur “. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen in uw gegevens kunt u doorgeven via info@echappeebelle.nl.

Voor de nieuwsbrief kunt u zich afmelden via de ‘unsubscribe’ knop onderaan de nieuwsbrief.

Alle aan ons toevertrouwde gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.  Stichting l’Échappée Belle zorgt voor een goede en passende beveiliging van de aan haar toevertrouwde gegevens.